Welkom op de site van de Raad van Kerken Leusden


"Mensen moeten ons gaan kennen door onze daden".

De Raad van Kerken wil een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving met een christelijke benadering. Ook wil de Raad de 'oecumenische dialoog'  tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

 Actuele berichten

Uitnodiging Kind & Schooldienst 24 september

Uitnodiging Vredesweek 2017

Fotoverslag Oecumenische Pinksterviering 2017


Uw giften zijn welkom op rekeningnummer NL08 RABO 0310 6202 95 van de Raad van Kerken Leusden. Hartelijk dank!


 

Social media
U kunt de site van de Raad van Kerken Leusden 'liken' via Social media zoals Facebook en Twitter. Klik hiervoor één van onderstaande iconen aan.